Kategorie
Promocje
Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku
Szybki podgląd
18,00 zł 10,50 zł
Diecezja Gliwicka
Szybki podgląd
10,00 zł 5,00 zł
Ślązaczki - kobiety niezwykłe
Szybki podgląd
30,00 zł 25,00 zł
Spacerownik powstańczy
Szybki podgląd
26,25 zł 25,00 zł
Transport na Śląsku
Szybki podgląd
30,00 zł 7,35 zł
Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego
Szybki podgląd
20,00 zł 10,50 zł
80 lat Instytutu Śląskiego
Szybki podgląd
10,00 zł 2,10 zł
Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku
Szybki podgląd
75,00 zł 55,00 zł
Ruch sportowy w województwie śląskim 1922-1939
Szybki podgląd
31,90 zł 5,25 zł

Regulamin

Silesiaca.pl - internetowe centrum śląskiej książki

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy  Silesiaca.pl - internetowe centrum śląskiej książki (dalej: Silesiaca.pl), dostępny pod adresem www.silesiaca.pl, prowadzony jest przez firmę ILLUSTRIS Damian Halmer (dalej: Właściciel), wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Zabrzu (kod pocztowy 41-808) przy ul. Szybowej 7A/1. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 648-25-33-582, Regon: 243151877

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy Silesiaca.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.silesiaca.pl .

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przelewem na numer konta bankowego. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

o Przelewem za pośrednictwem płatności oferowanych przez PayU. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym i wybraniu tej opcji płatności, klient dokonuje płatności za pośrednictwem partnera PayU, w oparciu o osobny regulamin. Wysyłka następuje niezwłocznie po uzyskaniu od partnera PayU informacji, że pieniądze zostały przelane za pośrednictwem systemu.

o Przelewem na podstawie faktury Vat, po uprzedniej weryfikacji mailowej. Po zamówieniu książek oraz wyborze metody płatności klient w ciągu 48 godzin od dokonania zakupu otrzymuje elektroniczną kopię faktury Vat. Po przeprowadzeniu weryfikacji drogą poczty elektronicznej, następuje wysyłka zamówionych przedmiotów wraz z oryginałem faktury Vat przelewowej, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia. UWAGA: opcja ta jest dotyczy tylko i wyłącznie instytucji (np. uczelnie wyższe, biblioteki, muzea, instytucje kultury) i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

o Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

o Gotówką - przy odbiorze towaru w punkcie.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem lub płatności gotówką przy odbiorze..

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia. Podany czas realizacji jest orientacyjny i może ulec zmianie w przypadku dużej ilości zamówień a także w innych przypadkach losowych (awaria oprogramowania, awaria sprzętu, brak łączności z siecią internet).

Przesyłki dostarczane Pocztą Polską docierają do klienta zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Właściciel nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

Przesyłki dostarczane za pomocą firmy kurierskiej docierają do klienta zazwyczaj w ciągu 2-4 dni. Właściciel nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. Klient sklepu ma każdorazowo prawo, by do 14 dni od daty zakupu (nie wysyłki) zwrócić zakupione produkty oraz uzyskać zwrot kosztów. Zwrócony towar musi być jednak nieuszkodzony, nie może nosić śladów używania (zabrudzeń, zagnieceń, notatek, uszkodzonych naklejek, brakujących elementów). W przypadku zwrotu przez Klienta towaru uszkodzonego z winy Klienta, noszącego ślady używania, Właściciel ma prawo do zachowania kwoty wpłaconej w ramach zawartej transakcji.

9. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta, Właściciel zobowiązuje się, by do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru dokonać zwrotu zapłaconych w ramach transakcji pieniędzy. Kwota zwracana na konto bankowe Klienta nie zawiera kwoty wysyłki (ujęta na fakturze jako pakowanie), obejmuje jedynie kwotę za zakupione towary.

10. Klient ponosi koszty wysyłki towarów zwracanych. Zwroty realizowane w oparciu o przesyłkę za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Klient, który zwraca produkty, jest zobowiązany, by poinformować o tym fakcie Właściciela, nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty nadania towarów zwracanych. Sposób poinformowania może być drogą telefoniczną lub mailową.

12. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, wykrycia wad lub uszkodzeń zakupionych towarów, które nie są uszkodzeniami wynikłymi w trakcie wysyłki i noszą znamiona wad fabrycznych, Klient ma prawo do odesłania towarów wraz z informacją o wykrytych wadach i usterkach. Towary posiadające wady fabryczne należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony lub wymieniony na nowy produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Właściciela. Sposób wysyłki nowego produktu i koszt takiej operacji jest taki sam jak w przypadku kosztu zakupu.

13. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

14. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

15. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

16. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

17. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

18. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

19. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

21. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

22. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

23. Właściciel ma prawo do przyznania rabatów w dla danych użytkowników.

24. Stały rabat w wysokości 5% otrzymują wszyscy klienci instytucjonalni (np. uczelnie wyższe, biblioteki, muzea, instytucje kultury). Rabat ten jest naliczany po złożeniu zamówienia, na etapie wystawiania faktury.

25. Z programu rabatowego wyłączone są towary wystawione do sprzedaży w obniżonej, promocyjnej cenie. Rabaty nie kumulują się.

26. W przypadku dokonania zakupów przez instytucję posiadającą rabat oraz opłacenia zamówienia przed przyznaniem rabatu wynikającego z zapisów Regulaminu, różnica pomiędzy kwotą wpłaconą a kwotą na fakturze zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy, z którego Właściciel otrzymał wpłatę.

27. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Koszyk
...jest pusty

Polecamy
Newsletter
Allegro
Zobacz nasze aukcje
silesiaca.pl jest oficjalnym partnerem
Przejdź do panelu Kreator
ZAAKCEPTUJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
ZAAKCEPTUJ